pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Zestawienie ofert - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia i korepetycji dla uczestników projektu pn."W Rodzinie Siła"
 Zestawienie ofert - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia i korepetycji dla uczestników projektu pn."W Rodzinie Siła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO Wł na lata 2014-2020.

Załączniki artykułu