pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie nr PCPR231.6.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu integracyjnego dla rodzin zastępczych w ramach projektu pn."W Rodzinie Siła"

Załączniki artykułu