pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postepowanie nr PCPR.231.7.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystoniejszej oferty dotyczącego postępowania nr PCPR.231.7.2019 r. dotyczącego zorganizowania  10 dniowego wyjazdu terapeutycznego dla 45 uczestników w wieku 6-18 lat z uwzględnieniem zajęć socjoterapeutycznych w ranach projektu pn.  "W Rodzinie Siała wspólfinansowanego ze środków Unii Eropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX włączenia społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO na lata 2014-2020