pcpr pcpr pcpr pcpr

Pracownicy

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

DYREKTOR

Paweł Giler
tel. (44) 732-31-63  pokój nr 21
e-mail: p.giler@pcprpiotrkow.pl

 

STANOWISKO DO SPRAW ADMINISTRACYJNO – KADROWYCH

Główny Specjalista Małgorzata Lasota
tel. (44) 732-31-64  pokój nr 20
e-mail: m.lasota@pcprpiotrkow.pl

 

RADCA PRAWNY

Anna Pisarek
tel. (44) 732- 32-35  pokój nr 19
wtorek, czwartek w godz. 7.30 -11.30
e-mail: a.pisarek@pcprpiotrkow.pl


Dyżur w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 19.30

STANOWISKO DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Główny Specjalista Katarzyna Wawrzyńczak
tel. (44) 732- 31-83 pokój nr 19
e-mail: 
k.wawrzynczak@pcprpiotrkow.pl

 

STANOWISKO DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Inspektor Aneta Bartomiejczyk
tel ( 44) 732-31-79 pokój nr 4
e-mail:a.bartlomiejczyk@pcprpiotrkow.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

KIEROWNIK ZESPOŁU

Dorota Jankowska
tel.(44) 732-32-34
e-mail:d.jankowska@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 216

 

DZIAŁ FINANOWO- KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Tuta 
tel.(44) 732-31-65
e-mail:j.tuta@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 22


KSIĘGOWY
Katarzyna Goscz
tel. (44) 732-31-65
e-mail:k.goszcz@pcprpiotrkow.pl

KSIĘGOWY
Agnieszka Pietrzak
tel. (44 )732-32-21
e-mail:a.pietrzak@pcprpiotrkow.pl

KSIĘGOWY
Agnieszka Kwaśniak
tel. (44) 732-32-21
e-mail: a.kwasniak@pcprpiotrkow.pl


DZIAŁ REHABILITACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK DZIAŁU 

MARIUSZ BĄKIEWICZ

tel.(44) 732-32-33
e-mail:m.bakiewicz@pcprpiotrkow.pl

pokój nr 15

Starszy Inspektor Gabriela Dominik

tel. (44)732- 31-66 pokój nr 27
e-mail: g.dominik@pcprpiotrkow.pl


Starszy Inspektor Anita Smorawińska-Rudzka
tel. (44) 732-31-66 pokój nr 27
e-mail: a.smorawinska-rudzka@pcprpiotrkow.pl


Pracownik Socjalny Anna Wożniakowska
tel. (44) 732-31-03 pokój nr 22
e-mail: a.wozniakowska@pcprpiotrkow.pl


Pomoc Administracyjna Beata Gawryszczak
pokój nr 26
e-mail: b.gawryszczak@pcprpiotrkow.pl

DZIAŁ OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

KIEROWNIK DZIAŁU

Małgorzata Melka

e-mail: m.melka@pcprpiotrkow.pl
(44) 732-31-61 pokój nr 23


ZESPÓŁ DO SPRAW  RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastepczej Monika Hajniak
tel. (44) 732-32-02  pokój nr 18
e-mail:m.hajniak@pcprpiotrkow.pl

Dyżur w każdą środę w godzinach od 7.30 - 15.30


Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Anna Skrobek
tel. (44) 732-32-02 pokój 18
e-mail: a.skrobek@pcprpiotrkow.pl
Dyżur w każdy wtorek  w godzinach od 9.00 do 17.00


Koordynator Rodzinnej Pieczy  Zastępczej Magdalena Cygan
tel. (44)732-32-02 pokój nr 18
e-mail: m.cygan@pcprpiotrkow.pl
Dyżur w każdy piątek w godzinach od 7.30 - 15.30


Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastepczej Aleksandra Sipa
tel.(44) 732-32-02 pokój nr 18
e-mail: a.sipa@pcprpiotrkow.pl
Dyżur w każdy czwartekw godzinach od.7.30 do 15.30


Psycholog Emilia Stępień
tel. (44)732-32-30 pokój nr 23
e-mail:e.stepien@pcprpiotrkow.pl
Dyżur w każdy poniedziałek od 11.00 do 18.00

 


ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY DZIECKU I RODZINIE ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
 

Starszy Inspektor Dominika Piotrowska  ( realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków i porozumień )
tel. (44) 732-31-76  pokój nr 17
e-mail: d.piotrowska@pcprpiotrkow.plPracownik Socjalny Katarzyna Hajniak
tel.(44)732-31-60 pokój nr 17
e-mail: k.hajniak@pcprpiotrkow.pl

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Psycholog Joanna Łuczak
tel. (44) 732-31-61 pokój nr 24
 wtorek w godz.7.30-15.30
środa w godz. 11.30-15.30
e-mail: j.luczak@pcprpiotrkow.pl


Dyżur w każdą środę w godzinach od 15.30 do 19.30 pokój nr 24

 Radca Prawny Anna Pisarek


Dyżur w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 19.30 pokój nr 19


Pracownik  Socjalny Katarzyna Hajniak

tel. (44) 732-31-60 pokój nr 17

e-mail:k.hajniak@pcprpiotrkow.pl


 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przewodnicząca Katarzyna Goszcz
tel.(44) 732-31-80 pokój nr 4
e-mail:k.goszcz@pcprpiotrkow.pl


Sekretarz Anna Pisarek
tel.(44) 732-31-80 pokój nr 4


Pracownik Socjalny Sylwia Grałek
tel.(44) 732-31-79 pokój nr  4
e-mail: s.gralek@pcprpiotrkow.plPodinspektor Jacek Marcinkowski
tel. (44)732-31-77 pokój nr 2
e-mail j.marcinkowski@pcprpiotrkow.pl


Pomoc Administracyjna Brygida Zielińska
tel.(44) 732-31-79 pokój nr 4
e-mail:b.zielinska@pcprpiotrkow.pl