pcpr pcpr pcpr pcpr

ePUAP- Elektroniczna Platforma usług Administracji Publicznej


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w prawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2011.206.1216) informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza, pozwalająca na składanie dokumentów  w postaci elektronicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jest opublikowana w systemie ePUAP.

Akceptowanymi formatami plików dołaczanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF,
  • XLS, XSLX, ODS,
  • GIF, TIF, JPG,PNG
Obywatel składajacy wniosek przez ePUAP musi posiadać konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany, pozwalający na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Konto użytkownika ePUAP można założyć tutaj. Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą z poziomu tego konta złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzenia profilu zaufanego.