pcpr pcpr pcpr pcpr

Projekt 2008

W 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało pierwszą edycję projektu systemowego pn. „Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W projekcie wzięło udział 58 osób, w tym 22 wychowanków rodzin zastępczych oraz 36 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu piotrkowskiego.

Celem projektu było zwiększenie motywacji i umiejętności podejmowania działań aktywizacyjnych w zakresie wejścia lub powrotu na rynek pracy przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu  zorganizowane i sfinansowane zostały:
  • punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych  i usamodzielnianych wychowanków  oferujący bezpłatne porady indywidualne udzielane przez prawnika i psychologa oraz pracownika socjalnego
  • warsztaty psychologiczne
  • warsztaty doradcze
  • warsztaty przedsiębiorczości
  • turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
  • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
  • wyjazd do zakładu pracy chronionej
  • wyjazd integracyjny do Teatru Powszechnego  w Warszawie
  • spotkanie wigilijne


powrót