pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2013-2017 zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, na terenie gminy Czarnocin dla 8 dzieci.
Spokojnych , pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości i radosnego ciepła

Życzy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wraz z pracownikamiDyżury Powiatowej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych w okresie marzec - grudzień 2013 rok