pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego  w ramach projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.


Zestawienie ofert dotyczących zakupu  i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego  w ramach projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.


W dniu 20.08.2019 r. dzieci z rodzin zastępczych wyjechały na długo wyczekiwany wyjazd terapeutyczny nad morze - do Bobolina.
Organizatorem dziesięciodniowego wypoczynku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach projektu „W rodzinie siła”, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzieci w wieku 6 – 18 lat będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych oraz wycieczkach do pobliskich miejscowości ( m.in. do Kołobrzegu oraz aquaparku w Jarosławcu). Oprócz wyjazdów organizator zapewnia wiele innych ciekawych atrakcji (ogniska, dyskoteki, imprezy sportowe).
Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy, miłego wypoczynku i szczęśliwego powrotu dnia 29.08.2019 r.