pcpr pcpr pcpr pcpr

AktualnościPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu  31 stycznia 2018 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” w 2018 r. Z treścią dokumentu można się zapoznać na stronie internetowej PFRON   pod adresem : www.pfron.org.pl

Terminy przyjmowania wniosków w 2018 roku

Moduł I: od dnia 05 marca 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2018 roku

Moduł II:
- w okresie od dnia 05 marca 2018 roku do dnia 30 marca 2018 roku 
  w zakresie dofinansowania nauki za semestr letni 2017/2018
- w okresie od dnia 01 września 2018 roku do dnia 10 października 2018 roku                          
  w zakresie dofinansowania nauki za semestr zimowy 2018/2019

Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.
Al. 3 Maja 33 w pokoju nr 22 lub można je pobrać z naszej strony internetowej (www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl).

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl , natomiast szczegółowe zasady przyznawania pomocy  w ramach ww. programu opracowane zostaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  i opublikowane pod adresem :www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl


Osoby do kontaktu:
Anna Woźniakowska

PCPR, Al. 3 Maja 33, parter, pokój nr 22
tel. 44 732 31 03
e-mail: a.wozniakowska@pcprpiotrkow.pl

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2017 r. dyżur radcy prawnego został odwołany.