pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności

W dniu 25 września 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na temat „Moja rodzina i ja”dla dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu piotrkowskiego.
Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych:
I - dzieci w wieku do 6 roku życia,
II - dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 roku życia,
III - dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia.

I tak w kategorii I nagrodę główną przyznano Mai Mierzejewskiej – 4 lata.

W kategorii II nagrodę główną otrzyma Amelia Raźniak – 8 lat,
a wyróżnienia Lena Frankowska – 7 lat oraz Igor Pietras – 10 lat.

W kategorii III natomiast nagroda główna powędruje do Wiktorii Zawady – 14 lat,
a wyróżnienia do Mateusza Gibaszka – 13 lat oraz do Karoliny Gibaszek – 15 lat.
Upominki otrzymają też wszyscy pozostali uczestnicy konkursu.
Opiekunowie uczestników konkursu zostaną w najbliższych dniach powiadomieni telefonicznie o terminie uroczystego wręczenia nagród.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –
upływa z dniem 10 października 2018 r.


Wnioski można pobrać w PCPR  w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33  pokój nr 22
lub ze strony internetowej pod adresem http://www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl/?c=315

Osoby do kontaktu

Anna Woźniakowska, Anita Smorawińska-Rudzka
PCPR, Al. 3 Maja 33, parter, pokój nr 22
tel. 44 732 31 03, 44 732 31 66
e-mail:  a.wozniakowska@pcprpiotrkow.pl


OGŁOSZENIE 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
ogłasza 
konkurs plastyczny na temat "Moja rodzina i ja"
dla dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu piotrkowskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.