pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności


Informujemy, że od dnia 30 października 2018 r. dyżur  Radcy Prawnego odbywać się będzie w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 19.30 w pokoju 19.
W tym roku po raz pierwszy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało konkurs plastyczny na temat '' Moja rodzina i ja" dla dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu piotrkowskiego. W konkursie wzięło udział 14 dzieci w wieku od 4 do 17 lat.Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: I - dzieci w wieku do 6 roku życia, II - dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 roku życia, III - dzieci i  młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia.

W ubiegły czwartek- 4 października w siedzibie Centrum odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu. Wręczenia dokonali Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego - Pan Piotr Wojtysiak oraz Dyrektor PCPR- Pan Paweł Giler, którzy podziękowali dzieciom i młodzieży za udział w konkursie, podkreślili wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac oraz duży wysiłek włożony w ich wykonanie, a także zapowiedzieli kontynuację w latach następnych.

Nagrody główne otrzymali:

w kategorii I - Maja Mierzejewska - 4 lata,

w kategorii II - Amelia Raźniak - 8 lat,

w kategorii III - Wiktoria Zawada - 14 lat


natomiast wyróżnieni zostali:

w kategorii I zgłoszono tylko jedną pracę,

w kategorii II – Lena Frankowska – 7 lat oraz Igor Pietras – 10 lat,

w kategorii IIIMateusz Gibaszek – 13 lat oraz Karolina Gibaszek – 15 lat.

Oprócz wartościowych nagród i dyplomów laureaci otrzymali również dodatkowe upominki w postaci ciekawych książek i gadżetów. Aby podkreślić wysiłek, jaki włożyli w wykonanie swych prac również pozostali uczestnicy konkursu, także dla nich przygotowano nagrody książkowe oraz gadżety.

Wszyscy biorący udział w konkursie oraz ich opiekunowie zostali też ugoszczeni przygotowanym specjalnie dla nich kolorowym poczęstunkiem. Jeszcze przez długi czas wśród gwaru rozmów i śmiechu uczestnicy tego sympatycznego spotkania podziwiali wystawę prac konkursowych.

K O N K U R S    P L A S T Y C Z N Y

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci mieszkających na terenie Powiatu Piotrkowskiego w wieku szkolnym z klas    I-IV i klas V-VIII pod tytułem:        „ Mój niepełnosprawny przyjaciel i ja”. 

W konkursie ufundowano atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
Prace wykonane w dowolnej technice plastycznej, na papierze typu brystol, w formacie A4 (tj. 21 cm x 29,7 cm) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 97-300 Piotrków  Trybunalski, Aleja 3 Maja 33, pokój 20 (sekretariat)
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

    Na odwrocie pracy prosimy o umieszczenie następujących danych autora:
    • imię i nazwisko,
    • wiek,
    • adres zamieszkania,
    • nr telefonu kontaktowego rodziców lub opiekunów
    • załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Rozstrzygnięcie nadesłanych prac odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku, natomiast laureaci konkursu zostaną powiadomieni do dnia 30 listopada b.r.. Termin wręczenia nagród wyznaczono  na dzień 3 grudnia 2018 roku (Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych)  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Aleja 3-go Maja 33 w Piotrkowie Trybunalskim.
Regulamin konkursu dostepny jest w siedzibie i poniżej a szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Rehabilitacji  i Pomocy Społecznej  PCPR w pokoju nr 15 – Mariusz Bąkiewicz, tel. (044) 732-32-33

                                                     

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy młodym artystom wielu pięknych prac