pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –
upływa z dniem 10 października 2018 r.


Wnioski można pobrać w PCPR  w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33  pokój nr 22
lub ze strony internetowej pod adresem http://www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl/?c=315

Osoby do kontaktu

Anna Woźniakowska, Anita Smorawińska-Rudzka
PCPR, Al. 3 Maja 33, parter, pokój nr 22
tel. 44 732 31 03, 44 732 31 66
e-mail:  a.wozniakowska@pcprpiotrkow.pl


Dyżur Radcy Prawnego został przeniesiony z dnia 20.09.2018 r. na dzień 19.09.2018 r.
OGŁOSZENIE 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
ogłasza 
konkurs plastyczny na temat "Moja rodzina i ja"
dla dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu piotrkowskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.