pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Aktualności


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –
upływa z dniem 10 października 2017 r.


Wnioski można pobrać w PCPR  w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 33  pokój nr 22
lub ze strony internetowej pod adresem http://www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl/?c=316

Osoby do kontaktu

Anna Woźniakowska, Anita Smorawińska-Rudzka
PCPR, Al. 3 Maja 33, parter, pokój nr 27 i 28
tel. 44 732 31 03, 44 732 31 66
e-mail:  a.wozniakowska@pcprpiotrkow.pl


kryteria w załączniku
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, działając w Partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy „Słyszę Serce”, pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”.
Celem wskazanego wyżej projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Realizacja opierać się będzie na badaniu, obejmującym między innymi następujące obszary:
• programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
• możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością;
• sposoby udostępniania urzędowych informacji;
• dostępność architektoniczna i komunikacyjna urzędu oraz jego wyposażenie;
• realizacja edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
• przygotowanie pracowników urzędu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością;
• dokumentacja o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się dn. 18 września 2017 roku w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10.
Konsultacje lokalne z przedstawicielami organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne lub działające na ich rzecz mający kontakt ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się o godz. 10.00- 12.00.
Konsultacje lokalne z osobami niepełnosprawnymi i osobami z ich otoczenia mającymi kontakt ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się o godz. 12.30- 14.30.
Informujemy, że  dyżur radcy prawnego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej został przeniesiony z dnia 7 września 2017 r. na dzień 6 września  2017 r.